Pogwarancyjny serwis produktów APPLE (Punkt Przyjęć)

   

W naszym sklepie mogą oddać Państwo do naprawy pogwarancyjnej produkty APPLE

   

Ogólne warunki  przyjęcia produktu do serwisu oraz przebieg naprawy:

1. Klient dostarcza we własnym zakresie produkt przewidziany do serwisowania do naszego sklepu na adres:

MaxSklep.com.pl -Wiesław Sokołowski, 15-312 Białystok, ul. Zwierzyniecka 25A

2. O ile to możliwe, sprzęt powinien być dostarczony w oryginalnym opakowaniu.

3. Klient dokonuje opłaty w wysokości 50 zł. Opłata ta pokrywa koszt dostawy produktu do miejsca serwisu i z powrotem oraz koszt diagnostyki.

4. Koszt naprawy najbardziej popularnych usterek do uzyskania telefonicznie pod nr tel. 600-360-900

5. W przypadku napraw mniej typowych kosztorysu naprawy dokonuje serwisant bezpośrednio usuwający usterkę. Szacowany koszt naprawy niezwłocznie przekazywany jest do klienta.

6. Po zapoznaniu się z szacowanym kosztem naprawy, klient podejmuje decyzję, czy chce naprawę sprzętu, czy też z niej rezygnuje.